Resultater

Siden 1974 har GKK etableret seks børnehaver, to specialcentre for udviklingshæmmede børn, tre børnebiblioteker samt kunstværksteder og klubber, alle sammen beliggende i eller i nærheden af palæstinensiske flygtningelejre i Libanon. Børnehaverne og specialcentrene kan modtage over 700 børn i de daglige programmer, mens bibliotekerne, kunstværkstederne og klubberne har kapacitet til i alt 800 børn og unge i alderen 6-18 år.

Igennem årene har GKK integreret børn med lettere og moderate handicap i sine almindelige børnehaver. I 1995 startede vi et program med integration af en gruppe blinde børn med andre børn under vores integrationsprogram. I 1999 etablerede vi som led i vores biblioteksprogram et projekt for en gruppe større børn og unge med særlige behov, som aldrig havde gået i skole. Samme år påbegyndte vi et alfabetiseringsprogram for gadebørn og andre børn, uden skolegang Siden 1974 har over 9500 børn afsluttet et 3-årigt forløb i GKKs børnehaver i Libanon. Mange af dem er nu skolebørn og andre er universitetsstuderende, læger, lærere, pædagoger eller arbejdere. Mange er forældre hvis børn deltager i GKKs daglige programmer og aktiviteter. Historien om Ghassan Kanafanis Kulturfond i Libanon kan ses i dokumentarfilmen Kanafanis Børn, produceret af Henning Kosack.