Metoder

Dagligdagen i børnehaverne og specialcentrene er baseret på en helhedsholdning til børn. Daglige aktiviteter som leg, billedkunst, musik og sang, dans og rytmik, dukketeater og drama samt naturvidenskab, observation og samlingsstund med bøger, fortællinger og dialog støtter børnenes sansemæssige, emotionelle, motoriske, intellektuelle, sociale, og kreative udvikling – kunst og kreativitetprogrammet er integreret i de daglige aktiviteter og musik spiller en vigtig rolle.

De ældste børnehavebørn (5-6årige) bliver introduceret til læsning og skrivning som led i deres overgang til skolen.