Ghassan Kanafani Cultural Foundation driver i dag 6 børnehaver, 3 børnebiblioteker og 2 specialcentre for udviklingshæmmede børn og unge. I alt har ca. 10.000 børn afsluttet et 3-årigt forløb i organisationens børnehaver, siden det hele begyndte i 1974.


GKCFs arbejde baserer sig på en pædagogisk helhedstænkning med stor vægt på stimulering af børnenes kreative evner som støtte for deres sansemæssige, emotionelle og motoriske udvikling. De daglige aktiviteter inkluderer således både billedkunst, musik, sang, rytmik, dukketeater, dans og drama. Især de kontinuerlige projektforløb i billedkunst skaber imponerende resultater, som hvert år markeres med offentlige velbesøgte kunstudstillinger.


Som en særlig indsats skal nævnes arbejdet for at integrere fysisk og psykisk udviklingshæmmede børn. Et område der traditionelt er tabuiseret i mellemøstlige samfund. For at modvirke dette forsøger GKCF at inkludere alle børnegrupper i sine institutioner. En banebrydende bestræbelse for ligeværd der modvirker stigmatisering og social isolation. Eksempelvis påbegyndte man i 1995 en integration af blinde børn, i 1999 et biblioteksprojekt for unge som aldrig havde gået i skole, og samme år indledtes et alfabetiseringsprogram for gadebørn.


Endelig skal nævnes den positive effekt GKCFs aktiviteter har for lokalsamfundet i flygtningelejren. Dels aflaster det de palæstinensiske familier og skaber samtidig jobs for især kvinder, der ellers ville stå uden indtægt. Ved at få uddannelse og efterfølgende ansættelse i det pædagogiske arbejde bliver de tiltrængt styrket både økonomisk, fagligt og personligt.